Melanholija je zvuk zimske noći.
Virginia Woolf
Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo za tim glupostima žalili.
Ernest Hemingway
Čovek ne može da učini ništa protiv toga što stari, ali se mora svim silama boriti da ne zastari.
Mom
U vreme sejanja uči, u vreme žetve uči druge, u vreme zime – uživaj.
William Blake
Niko ne stari samo zato što je proživio godine svog života. Mi starimo tako što napuštamo naše ideale. Godine nam mogu izborati kožu, ali odricanje od entuzijazma nam bora dušu.
Samuel Ullman
Ko god prestane učiti star je, svejedno bilo to u dvadesetim ili osamdesetim godinama života. Najvažnija stvar u životu je da održiš svoje misli mladim.
Henry Ford
Za oporavak je potrebno vreme, ali takođe i pravi uslovi
Hipokrat
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kada mislim o njemu sa ovog mesta, želeo bih da se vrati.
Meša Selimović
Čitava tajna da produžujemo život sastoji se u tome da ga ne skraćujemo.
Saltikov - Scedrin
Copyright (c) Gerontološki centar "Srem" Ruma 2014. All rights reserved.